Hvad er senetensbehandling

En senetensbehandling er en aktiv manuel helkropsbehandling.

Udgangspunktet for behandlingsforløbet vil være baseret på en samtale og grundig undersøgelse.

Behandleren trykker på senen, hvor den hæfter på knoglen.
Herved udløses en refleks via sanseceller, der hedder senetene.

Når en seneten stimuleres, afspændes den tilhørende muskel via en besked fra nervesystemet.

Behandleren beder ofte patienten deltage aktivt ved at presse imod i en bestemt bevægelse.

Behandlingsforløbet suppleres af og til med instruktion i aktive øvelser og /eller udspændingsøvelser, som understøtter effekten af behandlingen.

Ved hjælp af behandlingen optimeres kredsløbet, hvilket betyder øget tilførsel af ilt og næring til musklerne, samt fjernelse af ophobede affaldsstoffer.

Samtidig skaber afspænding af musklerne bedre pladsforhold for nervebanerne, som derved opnår bedre ledningsevne og færre fejlsignaler, såsom føleforstyrrelser og smerter.

Succesen bag senetensbehandling skyldes, at kroppen betragtes som en helhed.